Kunstprijs DNKL door Arubaanse minister overhandigd

De laatste kunstprijs van De Nationale Kunst Loterij die is gewonnen in de verloting uit 2012 is op donderdag 20 juni 2013 door de Gevolmachtigde Minister van Aruba, zijne excellentie de heer E. Abath aan de prijswinnaar overhandigd.

Uitreiking DNKL kunstprijs 2012 in ArubahuisDe uitreiking vond plaats op het Arubahuis, in aanwezigheid van de Gevolmachtigde Minister Abath (uiteraard), vertegenwoordiger(s) van DNKL, de secretaris de heer drs. ing. Felix Timmermans en de voorzitter uitgever Jochem Schuijt, de kunstenaar Gustave Nouel, de prijswinnaar Gepko Bruin en vertegenwoordiger(s) van kunstblad Palet.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met de fraaie  poster van DNKL op de achtergrond.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend.

Het ministerie is tevens verantwoordelijk voor de nieuwe wet op de kansspelen welke zoals thans is voorzien in 2015 van kracht zal worden.

Het bestuur van de stichting zoekt ondernemer(s)

Alkmaar, 21 juli 2015 - Het bestuur van de stichting zoekt vermogende ondernemer(s) met affiniteit tot de kunsten om de startfase van de loterij mede vorm te geven.

De voorkeur gaat uit naar personen uit de culturele secor met ervaring op het gebied van marketing en de promotie van grootschalige evenementen.

Onze Missie: Kunstenaars hun werk laten doen.

Wij sluiten onze ogen niet voor dromen, bevlogenheid en creativiteit…

De Nationale Kunst Loterij houdt alle daagse dingen mooi.
De Nationale Kunst Loterij vindt kunst brood nodig. Sterker nog kunst is dagelijks brood. Kunst voedt namelijk de verbeelding, wat vervolgens weer leidt tot vernieuwing en groei. Net zo als fysiek voedsel het lichaam regenereert, doet kunst dit voor de geest en vergroot ons voorstellingsvermogen.

Voor de buitenwereld laat je zien dat je schoonheid en optimisme steunt. Sterker je voelt je daar verantwoordelijk voor. Daarom koop je een lot.

18 maart de jaarlijkse Arubadag.

Arubadag is de dag dat de Arubanen in Nederland hun eigen "Dia di Himno y Bandera" (Dag van het Volkslied en de Vlag) vieren.

Op 18 maart, een Nationale Feestdag op Aruba, wordt op Aruba gevierd dat het eiland Aruba zijn eigen volkslied en vlag heeft.

De secretaris van de stichting 'De Nationale Kunst loterij', de Arubaanse kunstenaar Gustave Nouel tezamen met oud-minister Laurens Jan Brinkhorst hier op de foto te zien die is gemaakt op de eerder gehouden Arubadag in 'De Broodfabriek' te Rijswijk.