Participeren in de uitvoering van de nieuwe cultuurloterij De Nationale Kunst Loterij. Hoog rendement voor u en de kunstensector!

 

Doelstelling stichting ‘De Nationale Kunst Loterij’

-         Het bevorderen van de beeldende kunst en overige kunst & cultuur in de ruimste zin van het woord.

-         De emancipatie van de bevolking op het gebied van de kunst & cultuur.

-         Het bevorderen van het openbaar kunstbezit.

Onze Missie: Kunstenaars hun werk laten doen.

Wij sluiten onze ogen niet voor dromen, bevlogenheid en creativiteit…

De Nationale Kunst Loterij houdt alle daagse dingen mooi
De Nationale Kunst Loterij vindt kunst brood nodig. Sterker nog kunst is dagelijks brood. Kunst voedt namelijk de verbeelding, wat vervolgens weer leidt tot vernieuwing en groei. Net zo als fysiek voedsel het lichaam regenereert kunst dit voor de geest, ons voorstellingsvermogen.
 
Voor de buitenwereld laat je zien dat je schoonheid en optimisme steunt. Sterker je voelt je daar verantwoordelijk voor. Daarom koop je een lot.
De Nationale Kunstloterij belooft verschraling tegen te gaan door te zorgen dat het alledaagse toch een beetje mooi blijft. Zout op het eten als het ware. Dit doen we door optimistisch, toegankelijk, voorwaarden scheppend en vaandeldrager voor de kunstsector te zijn.
 
Daarom stelt de Nationale Kunstloterij zich ten doel om kunstconsumptie te laten groeien door een breed aanbod van te winnen of met korting te verkrijgen kunst(activiteiten).
 

Realisatie en Uitvoering

De Stichting ‘De Nationale kunst Loterij’ wil dit realiseren door het organiseren van een nationale cultuurloterij. Waardoor er een nieuwe geldstroom ontstaat in de cultuursector om manifestaties en uitvoeringen te realiseren. De noodzakelijk kortingen op subsidies vanuit de overheid kunnen worden gecompenseerd. Meer mensen kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken met hedendaagse kunst.
 

"Omdat rijkdom niet alleen in geld is uit te drukken"

Naast een grote geldprijs spelen de gesponsorde kunstprijzen een belangrijke rol; De kunstenaar werkt in een gezamenlijk ‘format’ zelf mee aan zijn fondsenwerving.
 

Uniek concept 

Naast de algemene begunstiging kunnen culturele organisaties rechtstreeks een begunstiging ontvangen uit de opbrengst van de loterij op basis van hun op de loten vermelde deelnemerscode. Deelnemers kunnen hiermee tevens sturing geven aan de bestemming van de opbrengst. Het is hierdoor de meest democratische benadering van subsidiëren.
 
Instellingen kunnen aan de hand van hun deelnemers- of actiecode extra trekkingen uitvoeren met prijzen specifiek ten behoeve van op hun eigen achterban. De stichting 'De Nationale Kunst Loterij' beschikt over deze functionaliteit in het gecertificeerde en beproefde on-line loterijadministratie en trekkingssysteem. 
 
De Stichting DNKL zal toezien op het hanteren van transparante aanvraag- en besluitvormingsprocedures, waarin op basis van duidelijke criteria wordt beslist over de overige begunstiging van de kunstinstellingen.
 
De Stichting stelt daarbij de waarden 'Betrouwbaarheid', 'Toegankelijkheid' en 'Transparantie' centraal.

Win-win

  • Deelnemers aan de loterij steunen de kunst & cultuur, én maken naast een grote geldprijs kans op kunstprijzen naar keuze.
  • Door de gesponsorde prijzen geleverd of gefinancierd door de begunstigde instellingen ontstaat samen met de deelnemers aan de loterij een geweldige ‘win win’ situatie.
  • Kunstenaars kunnen hun werk doen
  • Mensen die het zich anders niet zouden kunnen veroorloven, kunnen in aanraking komen met kunst.
  • Door het concept van de vele extra gesponsorde prijzen is De Nationale Kunst Loterij direct de hoogst uitkerende goede doelen loterij van Nederland.
  •  

Markt

De doelgroep omvat heel Nederland van jong tot oud.

Nederlanders zijn cultuurminnaars

In vergelijking met andere Europese landen hebben Nederlanders een grote belangstelling voor erfgoed en kunst. Ongeveer veertig procent van de bevolking bezoekt een of meerdere keren per jaar een kunstinstelling (kunstmuseum, galerie, toneel, dans en klassieke muziek). Ook de erfgoedinstellingen worden meer dan elders bezocht en zitten in de lift. Het bezoek van de musea is gestegen van 35 naar 41% tussen 1995 en 2007 40% van 17mln = 6.800.000 mensen
 

Kunsten

De grootste veranderingen deden zich voor bij het bereik van cabaret en populaire muziek (pop, jazz en musical). Sinds 1995 steeg het bezoek aan beide podiumkunsten met ruim 30%. Tussen 1995 en 2007 groeide het aandeel van de bevolking dat ten minste één maal per jaar een musical, pop- of jazzconcert bezocht van 25% naar 34%. In dezelfde periode nam het bezoek aan cabaret toe van 11% naar 15%. Uitvoeringen van klassieke muziek hebben sinds het midden van de jaren negentig daarentegen een kleiner bereik gekregen. Het bezoek aan klassieke muziek daalde tussen 1995 en 2007 van 17% naar 14%. De dalende trent heeft zich tussen 2003 en 2007 niet voorgezet. Het bereik van (professioneel) toneel en ballet veranderde in de loop der jaren nagenoeg niet. Het toneelbezoek bleef constant op ruim een kwart van de bevolking, terwijl een constante 14% van de bevolking naar beroepstoneel bleef gaan. Omdat het bezoek aan populaire cultuur toeneemt en dat aan traditionele cultuur gelijk blijft, slaat de balans in de publieke belangstelling meer door in de richting van populaire cultuur. Bij de beeldende kunst valt geen publiekskrimp te constateren.
 

Cultuurconsument is hoog opgeleid

Onder deze cultuurconsumenten zijn hoger opgeleiden oververtegenwoordigd. Dit geldt voor erfgoedinstellingen, voor klassieke kunst zowel als voor populaire kunst en cultuur.

Percentage mensen dat culturele instellingen bezoekt, naar opleidingsklasse

Voor hoog opgeleid is dat 82% Midden niveau 75% Lager 41%
Uit: Factsheet cultuurdeelname: voor iedereen? / E-Quality. - Den Haag, 2007
 

Briefing

De variatie en diepte van de Nederlandse kunstsector is enorm. Iedereen in Nederland ondervindt invloed van kunst in zijn leven. De producent van Idols heeft waarschijnlijk aan de filmacademie gestudeerd, Carice van Houten toneelschool Maastricht, de componist van Andre Hazes heeft het conservatorium “gedaan”, en de mooi vormgegeven Philips TV kan heel goed ontworpen zijn door een industriële vormgever van de Rietveld Academie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er is dus niemand die niets met kunst heeft (ook al denkt je soms van wel).
De Nationale Kunst Loterij richt zich op ouders en grootouders die positief in het leven staan. Die snappen dat het voor kinderen heel belangrijk is vroeg in aanraking te komen met schoonheid. De eerste balletvoorstellingen in de lokale schouwburg is namelijk ook kunst & cultuur. Maar waardering voor mooie en ontroerende zaken mag je kinderen eigenlijk niet onthouden. Het vormt ze, maakt ze mooiere mensjes. Daar moet je als ouder aan bijdragen. Dit gevoel kan trouwens ook gelden voor positieve en verantwoordelijke kinderlozen.
Het kopen van een Nationaal Kunstlot geeft een gevoel van solidariteit met de iets hogere levensdoelen, die specifiek zijn voor kunst. Hij voelt dat de verbeelding en ontroering die kunst teweeg kan brengen belangrijk zijn in zijn leven. Het vormt hem deels en geeft een gevoel van vrijheid, even weg van de dagelijkse sleur. Zonder dat zou leven toch wat minder mooi zijn.
Voor de buitenwereld laat je zien dat je schoonheid en optimisme steunt. Sterker je voelt je daar verantwoordelijk voor. Daarom koop ik een lot.
De Nationale Kunstloterij belooft verschraling tegen te gaan door te zorgen dat het alledaagse toch een beetje mooi blijft. Zout op het eten als het ware. Dit doen we door optimistisch, toegankelijk, voorwaarden scheppend en vaandeldrager voor de kunstsector te zijn.
Uiteraard zijn er ook gewoon rationele voordelen bij het kopen van een lot; het winnen van mooie kunstprijzen, het krijgen van korting op kunstactiviteiten en niet in de minste plaats het ondersteunen van optimisme en talent. We kunnen deze voorwaarden invullen doordat we een beschikking hebben van de kansspel autoriteit (vh het ministerie van Veiligheid en Justitie), een uitgebreide en uitgekiende prijzengids, een lot dat meer contante korting oplevert dan de prijs van het lot en de jaarlijkse DNKL Awards ter bevordering van talent.
 

Sales

Marketing and Sales analysis

Internet, social media, banners, tv, radio commercial
Internet vormt het primaire verkoopkanaal. Daarnaast zal via de z.g. social media met behulp van banners de verkoop bij met name de wat jongere doelgroep worden gestimuleerd.
De studenten van de hoge scholen zullen actief worden betrokken voor de werving, waarbij te verwerven scholarships en Masterclasses door hun begunstigde instelling beschikbaar worden gesteld.
 

De Sector zelf

450 Relevante Podia en Theaters
745 Grotere en kleinere musea
1.200 grotere en kleinere galeries, beeldentuinen etc.
120 kunstuitleen- instellingen / bedrijven
16.000 inschrijvingen KvK als kunstenaar
20 Grotere Kunstopleidingen en Hogescholen voor de kunst
 
Na meer bekendheid zal een volledige acceptatie door de sector ontstaan. Op iedere verkoop balie van theaters, muziekcentra, musea etc. zal een display voor de loterij verschijnen. Een deel daarvan zal tevens optreden als verkooppunt.
 

Points of Sale

Op termijn zullen alleen al uit de bovengenoemde sector ca. 2.000 actieve verkoop of promotie punten ontstaan.