Art price DNKL presented by Aruban minister

The final art prize of De Nationale Kunst Loterij (the National Arts Lottery), presented by the Gevolmachtigde Minister of Aruba, His Excellency Mr. E. Abath, was handed out to the winner who won a portrait prize in the lottery of 2012, on Thursday, June 20, 2013.

Distribution DNKL art prize 2012 in Aruba House The ceremony took place at the Aruba House, in the presence of the Minister Plenipotentiary Abath (of course), representative (s) of DNKL, the artist Gustave Nouel, the winner Gepko Brown & representative (s) of art magazine Palette.

The work is a portrait made by the Aruban artist Gustave Nouel.Zijne excellentie E. Abath overhandigd kunstprijs

 

De Nationale Kunst Loterij omvat een eigentijdse en democratische benadering, waarvan iedere instelling op haar eigen manier gebruik kan maken. De instellingen kunnen en mogen zelf de promotie bij hun achterban vormgeven en zo zelf bepalen hoe de fondsen via de loterij worden gegenereerd.

Door de vele gesponsorde prijzen geleverd of gefinancierd door de begunstigde instellingen ontstaat samen met de deelnemers aan de loterij een geweldige ‘win win’ situatie en kunnen mensen in aanraking komen met kunst die het zich anders niet zouden kunnen veroorloven.

In goed overleg met de Kansspelautoriteit heeft het bestuur van de stichting ‘De Nationale Kunst Loterij’ besloten de eerst volgende verloting eind 2013 te organiseren.

Foto's: Fokke P. de boer

 

Secretariaat Stichting ''De Nationale Kunst Loterij''

Emmalaan 1
1862 ER  Bergen nh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.